Ängelholmsförslaget
Informationskampanj för Ängelholms kommun för att medvetandegöra möjligheten att lämna in medborgarförslag.

Kund: Ängelholms kommun
Byrå: Infab
DoP: Marcus Brunström
Manus: Martin Larsson
Regissör: Martin Larsson