Kvinnojouren
"Jag ser"
6 filmer för Kvinnojouren med bla Lizette Pagler, Katarina Ewerlöf och Peter Svensson.

Kund: Kvinnojouren
Byrå: Infab Kommunikation
Producent: Elin Malmhult
Manus: Sarah Bruze
DoP: Sven-Gunnar Petersson
Regissör: Martin Larsson