Olofströms Kommun
"Vi är Olofström"
Varumärkesfilm för Olofströms kommun.

Kund: Olofströms kommun, Olofströmshem och Olofströms Kraft.
Byrå: Infab Kommunikation
Producent: Annica Lagergren
Manus: Martin Larsson & Sarah Bruze
DoP: Marco Padoan
Regissör: Martin Larsson